Noi Gương Những Người Cộng Sản Tập 1 (NXB Thanh Niên 1972) - Nhiều Tác Giả, 92 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Học Sinh' started by admin, Jan 19, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-3_18-1-55.png
  Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta không chỉ những thành quả vĩ đại về một đất nước hòa bình, độc lập tự do, sạch bóng ngoại xâm; một quốc gia biểu tượng về giương cao ngọn cờ đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng tới thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mà còn để lại một hệ tư tưởng đúng đắn, sáng suốt định hướng lâu dài về con đường phát triển đất nước hạnh phúc, phồn vinh. Một trong những tư tưởng quan trọng của Người là đấu tranh chống nghĩa cá nhân, nhằm góp phần xây dựng con người của chủ nghĩa xã hội, trước hết là những người cộng sản chân chính, cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiên phong, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đến bến bờ vinh quang.
  • Noi Gương Những Người Cộng Sản Tập 1
  • NXB Thanh Niên 1972
  • Nhiều Tác Giả
  • 92 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://183.91.2.157/opac/wpDetail.aspx?Id=4518
  https://drive.google.com/file/d/1hAjKOcG_G2h0byfPQsI_8FYgs1OW6ZYa
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Aug 3, 2022

Share This Page