Nơi Hồn Thu Ở Lại (NXB Hội Nhà Văn 2005) - Nguyễn Hải Chi, 69 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by quanh.bv, Dec 15, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Xưa nay, đã là người Việt Nam, dù là không biết chữ thì ai cũng có thể làm được vài câu thơ lục bát. Đó là bởi vì thơ lục bát là loại thơ truyền thống, dễ làm, dễ thuộc, giống như một công thức toán học, chỉ cần lắp ghép câu chữ vào công thức ấy cho có nghĩa và có vần là được ngay một câu lục bát để nhớ, để đọc cho nhau nghe, thậm chí còn có thể truyền miệng cho nhiều người. Thơ lục bát dễ làm như vậy nên cũng rất khó để có thể tạo ra được một phong cách riêng trong bút pháp, ngôn từ, dễ sa đà vào nôm na, vần vè như kiểu thơ phong trào và thực sự thì rất khó làm được thơ hay.
    • Nơi Hồn Thu Ở Lại
    • NXB Hội Nhà Văn 2005
    • Nguyễn Hải Chi
    • 69 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link Download
    http://thuvien.hanam.gov.vn/AppFile/data/34610B27D8C8146F9E53A1F68395789B.pdf
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     
    Last edited by a moderator: Oct 19, 2018

Share This Page