Nông Dân Làm Giàu (NXB Chính Trị 2012) - Nguyễn Văn Tâm, 260 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Nông Lâm' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-5_10-39-43.png
  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đề ra định hướng lớn: Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy ưu thế của nền nông nghiệp nhiệt đới gắn với giải quyết tốt các vấn đề nông dân, nông thôn. Khuyến khích tập trung ruộng đất, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, mở rộng xuất khẩu. Xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, giàu đẹp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. Như vậy, vấn đề nông nghiệp và nông thôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm và coi đó là một khâu quan trọng để phát triển đất nước theo hướng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
  • Nông Dân Làm Giàu
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nguyễn Văn Tâm
  • 260 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/40634BF695FFEAC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 5, 2021

Share This Page