Nông Dân Ngoại Thành Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Tiến Trình Đô Thị Hóa - Lê Văn Năm, 175 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by thaoanh12, Dec 25, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Đô thị hoá là một quá trình tập trung dân cư đô thị, đồng thời đó là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp giảm, sản xuất phi nông nghiệp tăng. Bộ mặt đô thị ngày càng hiện đại, không gian đô thị mở rộng. Ở Việt Nam, trước 1975, Đất nước liên tục bị chiến tranh nên ở Miền Bắc, quá trình đô thị hoá diễn ra hết sức chậm chạp. Ở miền Nam dưới thời Mỹ - Nguỵ, đô thị hóa diễn ra ồ ạt ở Sài Gòn (nay là Tp. Hồ Chí Minh) nhưng mang tính cưỡng bức nên đã để lại hậu quả nặng nề sau chiến tranh. Sau năm 1975, cả nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm của các tỉnh miền Nam là khắc phục mọi khó khăn, khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định xã hội và đời sống nhân dân. Do vậy, những năm đầu sau giải phóng, đô thị hoá ở Sài Gòn về cơ bản không có gì đáng kể. Từ năm 1986, khi Đảng và Nhà nước chủ trương đổi mới, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, Sài Gòn với ưu thế là một thành phố trẻ có tiềm năng về khoa học kỹ thuật, về quan hệ buôn bán với nước ngoài và tiềm ẩn nền kinh tế đa thành phần đã nhanh chóng trở thành trung tâm công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch và quan hệ quốc tế. Đây cũng là thành phố đi đầu cả nước về tốc độ đô thị hoá, diễn ra trong không gian rộng lớn cả nội ô và vùng ven đô.

  • Nông Dân Ngoại Thành Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Tiến Trình Đô Thị Hóa
  • NXB Tổng Hợp 2007
  • Lê Văn Năm
  • 175 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=233322
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 28, 2020

Share This Page