Nước Phù Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Lương Ninh, 258 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Ngữ' started by csevenan, Aug 20, 2020.

 1. csevenan

  csevenan Member

  [​IMG]
  Quyển sách nhỏ này vốn là một tài liệu chuyên đề dành cho các lớp cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành cổ sử ở Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Khảo cổ học Việt Nam, nay được bổ sung thành, hoàn chỉnh để đưa in, nhằm đáp ứng yêu cầu thường xuyên và rộng rãi hơn. Tài liệu nghiên cứu chuyên ngành thường vẫn gắn với yêu cầu đọc thêm, tham khảo, thảo luận và giảng giải, nhiều phần nội dung lại là được tổng kết, đưa ra lần đầu nên dù đã có ý thức cố gắng chỉnh lí, vẫn chưa thể thoát khỏi hiện thân ban đầu của nó: giới thiệu thành tựu nghiên cứu, thậm chí còn đang nghiên cứu của giới chuyên môn ở trong và ngoài nước, trình bày những phát hiện, những kết quả nghiên cứu mới và như thế không tránh khỏi sự trình bày theo cách dẫn giải, chứng minh, biện luận, tranh luận để tiến tới xác định một hệ thống nội dung đúng, hợp lí. Nội Dung: Phần I: Nam Bộ Việt Nam thời tiền sử và sơ sử, Phần II: Nước Phù Nam, Phần III: Sự phát triển kinh tế xã hội Phù Nam, Phần IV: Văn hoá Phù Nam, Phần V: Sự khủng hoảng và suy vong của Phù Nam
  Chương 1: Đất nứơc và con ngừơi qua sử sách cổ
  Chương 2: Sự thành lập nứơc Phù Nam
  Chương 3: Lịch sử sơ kỳ Vương quốc Phù Nam (Thế kỷ I-III)
  Chương 4: Lịch sử sơ kỳ Vương quốc Phù Nam (Thế kỷ IV-V)
  Chương 5: Từ vương quốc đến đế quốc Phù Nam
  Chương 6: Cuộc khai quật khảo cổ học ở Óc Eo
  Chương 7: Cuộc khai quật khảo cổ học (năm 1975 - 2000)
  Chương 9: Văn bia Phù Nam
  Chương 10: Tượng phật Nền Chùa và trường phái Buddhapad Phù Nam
  Chương 11: Trường phái tượng Visnu Phù Nam
  Chương 12: Sự khủng hoảng của Phù Nam và sự hình thành Chân Lạp
  Chương 13: Thuỷ Chân Lạp và “Tiền Angkor”.
  • Nước Phù Nam
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2006
  • Lương Ninh
  • 258 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=107747
  https://drive.google.com/file/d/1ex_L7g6ZopSp9_2Wk3RXUEyP-WQ55vCh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 30, 2022

Share This Page