Ôn Luyện Kiến Thức Theo Cấu Trúc Đề Thi Môn Hóa Học (NXB Giáo Dục 2010) - Vũ Anh Tuấn, 218 Trang

Discussion in 'THPT Lớp 12 - Hóa Học' started by admin, Oct 8, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn “Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi món Hoá học" nhằm giúp học sinh vừa ôn luyện kiến thức vừa làm quen với các dạng cấu trúc đề thì và cách làm bài trong quá trinh chuàn bị ôn thi tốt ngluồp Trung học phô thổng (TNTHPT) và thi tuyển sinh Dại học, Cao dẳng (TSĐH-CĐ). Cuốn sách gồm các phấn :
  MỞ dầu. Giúp học sinh nám dược những yẻu cáu cơ bản về chuẩn kiến thức, kĩ nâng và những yêu cầu òn tập đáp ứng cho các kì thi. Phần thứ nhất. Giới thiệu cấu trúc đé thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ của môn học dã dược Bộ giáo dục và Đào tạo công bổ. Phần thứ hai. Giới thiệu một số để ón luyện kiến thức theo cấu trúc dề thi tốt nghiệp TI IPT và tuyển sinh Dại học, Cao đằng. Phẩn thứ ba. Đáp án và hướng dản các dề thi ón luyén kiến thức dã cho. Phần thứ tư. Giới thiệu dé thi TNTHPT và tuyển sinh Đại học, Cao đảng năm 2009.
  • Ôn Luyện Kiến Thức Theo Cấu Trúc Đề Thi Môn Hóa Học
  • NXB Giáo Dục 2010
  • Vũ Anh Tuấn
  • 218 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download: https://www.scribd.com/document/133363609/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 19, 2018

Share This Page