Ôn Luyện Kiến Thức Theo Cấu Trúc Đề Thi Môn Ngữ Văn (NXB Giáo Dục 2010) - Nguyễn An Thi, 198 Trang

Discussion in 'THPT Lớp 12 - Ngữ Văn' started by admin, Oct 8, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn “Ổn luyện kicn thức theo cáu trúc đế thi môn Văn" nhằm giúp học sinh vừa ôn luvện kiên thức vừa làm quen với các dạng cấu truc de thi và cách làm bài (rong quá trình chuẩn bị òn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (TNTHPI ) và thi luyến sinh Đai họt\ Cao dẳng (TSĐH-CĐ). Cuỏn sách gồm các phấn: MỞ dầu: Giúp học sinh nắm dược những yêu câu cơ bán vé chuẩn kiến thức, kĩ nang và nhửnc yẻu cầu ôn tập đáp ứng cho các kì thi. Phần thử nhất: Giới thiêu cấu trúc dé thi tót nghiệp THPT và tuyến sinh ĐU. CD của mòn học dã đươc Bổ Giáo dục và Dito tạo cóng bố. Phấn thứ hai: Giới thiệu inột sò đé ôn luyớn kiến thức theo cấu trúc đế thi tòt nghiệp THPT và tuyến sinh Đai học. Cao dẳng. Phẩn thứ ba: Đáp án và hướng dản các de thi ôn luyện kiốn thức dà cho. Phấn thứ tư: Giới thiệu dé thi và đáp án TNTHPT và luyến sinh Đại hoe. Cao dáng nãm 2009.
  • Ôn Luyện Kiến Thức Theo Cấu Trúc Đề Thi Môn Ngữ Văn
  • NXB Giáo Dục 2010
  • Nguyễn An Thi
  • 198 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0B-o3WaRzWazJLVN4ZnFWMzJtbU0/view
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 19, 2018

Share This Page