Ông Đồ Bể (NXB Đời Nay 1939) - Khái Hưng, 36 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 12, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Vì thế ông đồ Bể lọt vào được bốn kỳ cũng là nhờ ở sức giúp đỡ của ông thần. Kỳ nào chấm đến bài của ông đồ Bể, ông chánh chủ khảo cũng nhận thấy văn chương lỗi lạc đáng được phê ưu. Nhưng ông nghĩ thầm : “Thằng này cậy có tài không thèm biết đến ta. Vậy ta thử phê cho nó hỏng tuột xem nó còn chỉ cậy ở văn tài và học lực nữa không”. Và ông mỉm cười thong thả viết chữ “liệt” đỏ rất to, rồi khinh bỉ vứt quyển thi sang một bên. Điều ông không ngờ là chữ liệt của ông chỉ là chữ “ưu”. Ông thần đã đưa tay viết chữ nọ hóa chữ kia mà ông vẫn không biết.
  • Sách Hồng Số 1
  • Ông Đồ Bể
  • NXB Đời Nay 1939
  • Khái Hưng
  • 36 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/C1801ABC05D68C6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 27, 2021

Share This Page