Phác Thảo Chân Dung Văn Hóa Việt Nam (NXB Chính Trị 2000) - Trần Đình Nghiêm, 766 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by thaoanh12, Nov 2, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Cuốn sách có ba phần chính.
  Phần thứ nhất: Văn hoá và sức mạnh của văn hoá; phần thứ hai: Phác thảo chân dung văn hoá Việt Nam; Phần thứ ba: Xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, dậm đà bản sắc dân tộc. Xuất phát từ những yếu tố cấu thành và sức mạnh của nền văn hoá trong quá trình dựng nước và giữ nước, nội dung cuốn sách đã phản ánh khá phong phú những nét chính yếu, in đậm dấu ấn trong văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần của nhân dân ta, tiêu biểu là chủ nghĩa yêu nước truyền thống. Và, ngày nay nó được kế thừa và nâng lên tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh - thời đại của độc lập dân tộc, là nền tảng để dân tộc ta có thể phát triển nhanh, bền vững thành một nước công nghiệp; Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai cùng bầu bạn khắp năm châu ở những thập niên đầu thế kỷ 21.
  • Phác Thảo Chân Dung Văn Hóa Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2000
  • Trần Đình Nghiêm,Trần Hoàn, Nguyễn Phúc Khánh
  • 766 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=245142
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 31, 2021

Share This Page