Phạm Công Cúc Hoa Cuốn 1 (NXB Xưa Nay 1932) - Nguyễn Văn Khỏe, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 22, 2024.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2024-4-22_13-37-32.png
  Xưa kia tại phủ Huỳnh-vân, Cỏ nhà họ Phạm chịu phần long-đong
  Chuyên nghề đốn củi lâm-tòng, Nghèo bề gia-sang giàu lòng nghĩa nhân.
  Thường hay giúp kẻ cơ-bàn, Tiền dư thì lại để phần đúc chuôn
  Ông bà luống những lo buồn, Vì là không kẻ tông-môn nối dòng.
  Ăn chay cầu khẩn hết lòng. Xin sanh nam-tữ nối dòng hậu lại.
  Mùi hương thấu đến chương đài, Ngọc-Hoàng khi ấy hỏi nay các vì.
  Chẳng hay Dương-thế cầu chi, Chư khanh khá tấu trầm thì định phân?
  Kim-Tinh qui tấu ân cần, Vốn nhà họ Phạm dương-trận cầu con.
  Vợ chồng nhơn đức giữ tròn, Cám thương số nó thon-von nhiều bề.
  Ngọc-Hoàng nghe tấu ủ-e. Truyền đòi Thái lữ vào kề bên ngại.
  Cha cho con xuống đầu thai, Nơi nhà họ Phạm ở nay dương trần.
  Thái tử quì tấu trước sân, Xin cha nghỉ lại ban ân hải hà.
  Thiếu chi khanh-lễ quốc-gia, Mà cho con xuống nơi nhà bần nhơn.
  • Phạm Công Cúc Hoa Cuốn 1
  • NXB Xưa Nay 1932
  • Nguyễn Văn Khỏe
  • 20 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1uRPPI0A8jx5mn9cMxJoFyIiTOFjNiQOD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: May 7, 2024

Share This Page