Phạm Môn Sử Lược (Canh Thân 1980) - Nguyễn Đức Hòa, 78 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phạm Môn Sử Lược
  Canh Thân 1980
  Nguyễn Đức Hòa
  78 Trang
  Lược sử Phạm Môn “Hồi Ký” là cố moi óc hồi nhớ lại những việc đã qua, từ buổi Phạm Môn mới phôi thai cho đến lúc biến thể thành Cơ Quan Phước Thiện và tiến đến thành hình Hội Thánh Phước Thiện trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, để ghi lại những gì chính mình mắt thấy tai nghe hoặc những người trực diện trong cuộc tường thuật lại để anh em cùng hiểu biết với nhau trong tình chân thành đồng thời, đồng chí hướng.
  Phạm Môn là con đường thứ ba hay là cửa Tu Chơn trong nền Đại Đạo, mỗi mỗi việc chi đều do khẩu thuyết mật truyền của Đức Hộ Pháp chớ không có giấy tờ văn kiện chi hết. Vì thế nên muốn tìm lại một chứng minh cụ thể nào về Phạm Môn đều không thể có. Nhưng thiết nghĩ Phạm Môn cũng là một Cơ Quan trọng yếu trong nền Đại Đạo nên không thể thiếu trong Bộ Đạo Sử sau nầy. Nếu những người đương thời không có ghi lại thì các Sử gia hậu thế biết căn cứ vào đâu mà sưu khảo hầu hoàn thành Bộ Đạo Sử được đủ đầy.
  Riêng về kẻ viết bản Phạm Môn Lược Sử nầy không bao giờ dám có cao vọng sẽ chen tựa trong bậc Sử gia nền Đại Đạo nhưng đã trót lỡ nhận sự phú thác của đàn anh nên không thể vì lẽ gì từ chối được.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page