Phạm Thận Duật-Sự Nghiệp Văn Hoá Sứ Mệnh Cần Vương (NXB Hà Nội 1997) - Nguyễn Quang Ân, 403 Trang

Discussion in 'Nhân Vật & Sự Kiện' started by nhandang123, Jun 7, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-9-5_22-43-3.png
  Thò i gian gân đây, trong sinh hoạt học thuật của chúng t;rcó một hiện tượng đárm mùng : đó là các lễ tưởng niệm, hội thảo khoa học về một số nhân vật lịch sử một thòi, do nhận thức phiến diện, thiếu cơ sở khoa học, đã bị nhận định đánh giá không đúng, có khi còn sai lầm, lệch lạc đáng tiếc. Có được hiện tượng đáng mừng đó là do nhiều nỵuyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, nhưng chủ yếu nhò vận dụng một cách đúng đán chủ nghĩa Mác- L.ênin vào hoàn cảnh Việt Nam, đặc biệt là dưỏi ánh sáng của tư tưỏng Hồ Chí Minh, tư duy sử học của chúng ta đã có những thay đổi cơ bản. Một số nhân vật của các thòi kỳ đã đưực nhận định, đánh giá lại một cách thấu tình đạt lý hơn, đã đưộc khôi phục giá trị chân chính trong lịch sử dân tộc. Trường hộp nhà văn thân, nhà văn hoá Phạm Thận Duật (1825- 1885) khá tiêu biểu cho xu hưỏng tốt đẹp này.
  • Phạm Thận Duật-Sự Nghiệp Văn Hoá Sứ Mệnh Cần Vương
  • NXB Hà Nội 1997
  • Nguyễn Quang Ân
  • 403 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/121006
  https://drive.google.com/file/d/1Wxnlpo-kslndsDbUmuOlLN8If_7yl2Ju
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 8, 2023

Share This Page