Phân Công, Phối Hợp Và Kiểm Soát Quyền Lực Với Việc Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992 - Trần Ngọc Đường

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Nov 13, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-13_22-15-6.png
  Quyền lực nhà nước là vấn đề cốt tử của mọi cuộc cách mạng. Suy cho cùng, hoạt động chính trị của các giai cấp, các đảng phái chính trị khác nhau đều nhằm mục đích giành và giữ quyền lực nhà nước về mình.
  Đối với nước ta, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Việc tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, trong đó có vấn đề phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là vấn đề mới ở nước ta.
  Cuốn sách Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của GS.TS. Trần Ngọc Đường do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành, đưa ra cách tiếp cận khoa học về hình thành cơ sở lý luận, thực trạng phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước của nước ta; từ đó đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước, góp phần sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước ở nước ta trong thời gian tới.
  • Phân Công Phối Hợp Và Kiểm Soát Quyền Lực Với Việc Sửa Đổi Hiến Pháp Năm 1992
  • NXB Chính Trị 2012
  • Trần Ngọc Đường
  • 330 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8293
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page