Phân Loại Đô Thị Và Cấp Quản Lý Đô Thị (NXB Xây Dựng 2002) - Bộ Xây Dựng, 91 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Jun 24, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  I - PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VÀ CẤP QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  Nghị định số 72/2001/NĐ - CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính Phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị
  Thông tư liên tịch số 02/2002 -TTLT - BXD _TCCBCP ngày 08 tháng 03 năm 2002 của Bộ Xây dựng - Ban tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị
  II CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN
  Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của hội đồng nhân dân và ủy ban nhận dân ở mỗi cấp (đã được Ủy ban thường vụ Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX thôgn qua ngày 25 tháng 6 năm 1996 và được công bố theo lệnh của Chủ tịch nước số 50 - L/CTN ngày 03/7/1996)
  Quyết định số 64b/ HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về địa chỉnh địa giới chưa hợp lý
  Quyết định số 136/2001/QĐ - TTg ngày 17/9/2001của Tủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 2010
  • Phân Loại Đô Thị Và Cấp Quản Lý Đô Thị
  • NXB Xây Dựng 2002
  • Bộ Xây Dựng
  • 91 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6507
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page