Phân Tích Chương Trình Và Đánh Giá Giáo Dục-Giáo Dục Công Dân - Trần Văn Hiếu, 111 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, May 31, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phân Tích Chương Trình Và Đánh Giá Giáo Dục-Giáo Dục Công Dân
  NXB Cần Thơ 2013
  Trần Văn Hiếu
  111 Trang
  Phần A: PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH MÔN GDCD
  Chương 1: Những vấnđề chung về môn GDCD ở trường THPT…………01
  1. Vai trò, vị trí môn GDCD ở trường THPT……………………….......04
  2. Mục tiêu, nhiệm vụ của môn GDCD…………………………………08
  Chương 2: Những nội dung cơ bản của Chương trình môn GDCD ở trường THPT…………….10
  1. Những quan điểm xây dựng chương trình……………………………..10
  2. Những nguyên tắc cơ bản xây dựng chương trình……………………..11
  3. Cấu trúc chương trình, mục tiêu, chuẩn chương trình…………………14
  Chương 3: Hướng dẫn soạn một số giáo án cụ thể…………………………...32
  1. Yêu cầu chung…………………………………………………………32
  2. Một số bài soạn minh họa……………………………………………...33
  PHẦN B: ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC - GDCD
  Chương 4: Đánh giá học sinh trong tiến trình dạy học. …………………. 48
  1. Vị trí, mục đích và ý nghĩa của việc đánh giá học sinh………………48
  2. Yêu cầu và các hình thức đánh giá…………………………………….52
  3. Mục tiêu, mô hình quy trình đánh giá và những khái niệm cơ bản……55
  Chương 5: Các phương pháp kiểm tra dùng trong công tác đánh giá.
  1. Phân loại kiểm tra………………………………………………………63
  2. Các phương pháp khác………………………………………………….76
  Chương 6: Thiết kế và thực hiện quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh………
  1. Xác định mục đích đánh giá…………………………………………….82
  2. Xây dựng cấu trúc và thiết kế bài kiểm tra……………………………...83
  3. Chấm bài kiểm tra và đánh giá kết quả kiểm tra………………………..96
  Chương 7: Sử dụng máy vi tính trong công tác đánh giá. ………………..103
  1. Ví tính hóa trong công tác đánh giá, kiểm tra……………………103
  2. Vi tính hóa việc thi cử……………………………………………105

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page