Phân Tích Diễn Ngôn (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Trần Thuần, 418 Trang

Discussion in 'Ngôn Ngữ Học' started by admin, May 8, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-3-7_18-4-0.png
  Khái niệm diễn ngôn: Diễn ngôn là gì? Diễn ngôn (discourse) và văn bản (text). Tính giao tiếp và tính kí hiệu của diễn ngôn. Mạch lạc của diễn ngôn. Tính quan yếu của diễn ngôn. Vấn đề phân loại diễn ngôn – Một số đường hướng chính trong phân tích diễn ngôn: Đường hướng dụng học (pragmatics); đường hướng biến đổi ngôn ngữ (language variation – LA); ngôn ngữ học xã hội tương tác (interactional socio-linguistics); đường hướng dân tộc học giao tiếp (Ethnography of communication – EC); phân tích diễn ngôn trong tâm lí học xã hội (discourse analysis in social psychology DASP); đường hướng phân tích diễn ngôn phê phán (Critical discourse analysis – CDA); đường hướng giao tiếp liên văn hóa (intercultural communication – IC); phương pháp phân tích diễn ngôn tổng hợp (integrated) – Ngữ cảnh và giao tiếp: Khái niệm ngữ cảnh (context); ngữ cảnh trong các đường hướng phân tích diễn ngôn – Một số ứng dụng của phân tích diễn ngôn: phân tích một diễn ngôn cụ thể; phân tích diễn ngôn một thể loại tin; phân tích diễn ngôn thể loại bình luận chính trị
  • Phân Tích Diễn Ngôn
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2002
  • Tác giả: Gillian Brown
  • Dịch: Trần Thuần
  • 418 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/19RZBCkSfNruHCmmBaW3d98HhiExl4tEq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Aug 18, 2023
  Bnhhih and onrainydays139 like this.

Share This Page