Phân Tích Hợp Chất Bằng Quang Phổ - Nhiều Tác Giả, 188 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Nov 3, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  BÀI 1. QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI
  1. Một số khái niệm về các loại dao động
  2. Các loại dao động
  3. Tần số đặc trưng, các yếu tố ảnh hưởng
  4. Máy quang phổ hồng ngoại và các điều kiện ghi phổ
  5. Ứng dụng của phổ hồng ngoại trong phân tích hợp chất hữu cơ, hóa dầu
  6. Phân tích định tính và định lượng
  7. Các tần số đặc trưng của các hợp chất hydrocacbon
  8. Công thức thực nghiệm J.Brand
  9. Thực hành phân tích hợp chất hydrocacbon parafin, naphten, hydrocacbon thơm trong phân đoạn dầu mỏ bằng phổ hồng ngoại.
  10. Câu hỏi và bài tập giải phổ hồng ngoại
  BÀI 2. QUANG PHỔ HẤP THU NGUYÊN TỬ (AAS)
  1. Cơ sở của phương pháp phổ hấp thu nguyên tử
  2. Phương pháp định luợng bằng phổ AAS
  3. Ứng dụng của phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS để xác định hàm luợng kim loại và các nguyên tố
  4. Máy đo AAS
  5. Các điều kiện ghi phổ AAS
  6. Một số điều kiện chuẩn để ghi phổ AAS cho các nguyên tố
  7. Một số vạch AAS chuẩn của các nguyên tố
  8. Thực hành phân tích hàm luợng kim loại phụ gia Ca, Ba, Zn trong dầu nhớt bôi trơn bằng phương pháp AAS
  9. Câu hỏi bài tập
  BÀI 3. PHỔ NHIỄU XẠ TIA X (XRD)
  1. Cơ sở của phương pháp Rơnghen
  2. Nhiễu xạ tia X, phương trình Vulf – Bragg
  3. Ứng dụng phổ nhiễu xạ tia X để phân tích thành phần cấu trúc tinh thể
  4. Định lượng thành phần pha tinh thể
  5. Phân tích cấu trúc pha
  6. Đặc trưng phổ XRD của một số vật liệu
  7. Thực hành chụp phổ XRD của vật liệu xúc tác phương pháp rơnghen bột
  8. Câu hỏi bài tập giải phổ nhiễu xạ tia X

  Link download:
  https://www.rapidshare.com/files/1051241680/16582-thuvienso.info.pdf
  eBook có trong tuyển tập DVD Hóa Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page