Phân Tích Và Đánh Giá Chính Sách (NXB Chính Trị 2021) - Nguyễn Văn Phúc, 434 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-7-26_14-37-52.png
  Chính sách là một trong những công cụ quản lý quan trọng của mỗi quốc g ia đ ược sử dụng trên cả tầm v ĩ m ô và v i m ô. C hính s ách đúng sẽ tạo động lực cho kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, xã hội ổn định; ngược lại, chính sách không đúng sẽ làm cho kinh tế trì trệ, xã hội bất ổn. Mỗi chính sách cụ thể có tác động đến quyền và lợi ích của những người dân hoặc nhóm dân cư trong xã hội, áp dụng cho hàng triệu người nên cần phải có cách làm khoa học, thận trọng và cần phải phân tích, đánh giá chính sách. Thông qua quá trình phân tích, đánh giá chính sách mà chủ thể quản lý có được đầy đủ thông tin cho việc ra quyết định quản lý. Để có được những cơ sở dữ liệu, các thông tin chính xác cho việc đưa ra các quyết định chính sách thì hoạt động phân tích, đánh giá chính sách có vị trí, vai trò rất quan trọng và trở thành yêu cầu cấp thiết giúp chủ thể quản lý xác định và khắc phục được những hạn chế, bất cập trong đời sống kinh tế - xã hội. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, nhiều phương pháp phân tích, đánh giá chính sách mới đang dần được sử dụng để đánh giá một cách có hiệu quả các chính sách của chủ thể quản lý nhằm bảo đảm cho ra đời và thực hiện các chính sách tối ưu nhất. Phân tích, đánh giá chính sách giúp chủ thể quản lý nhìn nhận lại năng lực hoạch định thực thi chính sách và có biện pháp để hoàn thiện công cụ quản l ý này đ ể chính sách được ban hành trở thành một công cụ hữu hiệu trong quản trị đất nước.
  • Phân Tích Và Đánh Giá Chính Sách
  • NXB Chính Trị 2021
  • Nguyễn Văn Phúc
  • 434 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1ERzwvLTTf-LTG7fKeSbkf3JzPX-TD108
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 21, 2022

Share This Page