Phân Tích Và Thiết Kế Tin Học - Hệ Thống Quản Lý-Kinh Doanh-Nghiệp Vụ - Ngô Trung Việt, 555 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by quanh.bv, Mar 5, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-3-5_14-1-46.png
  Sự phát triển công nghệ thông tin ỏ nước ta đang bước vào thời kì mới với việc triển khai rộng rãi các ứng dụng của tin học và truyền thông cho các tổ chức qui mô trải trên địa bàn rộng.
  Nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin cũng không ngừng biến đổi và đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tin học phải thường xuyên nâng cao trình độ, bắt kịp những tiến bộ công nghệ trên thế giới và ứng dụng có hiệu quả vào thực tế nước ta.
  • Phân Tích Và Thiết Kế Tin Học - Hệ Thống Quản Lý-Kinh Doanh-Nghiệp Vụ
  • NXB Giao Thông Vận Tải 1995
  • Ngô Trung Việt
  • 555 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=10572
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page