Pháp Chánh Truyền (Nhâm Tý 1972 ) - Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh, 118 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 31, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Pháp Chánh Truyền
  Nhâm Tý 1972
  Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh
  118 Trang
  Nghĩ vì cơ Huyền vi Mầu nhiệm của Ðạo có Thiên Ðiều cũng như cơ Ðời có Luật Pháp chơn truyền để chế ngự những dục vọng bất chánh mà ở cõi nào và đời nào cũng có, nếu không có gì chế ngự thì sự điều hòa tốt đẹp của cơ Tạo Hóa sắp đặt có thể mất đi mà chớ; nên khi mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, Ðức Chí Tôn đã lập ngay một Pháp Chánh Truyền và Tân Luật để điều hành guồng máy Hành Chánh Ðạo, hầu bảo thủ chơn truyền và công bình Thiên Ðạo, kèm theo luật pháp còn có Thánh Ngôn và Giáo Điều dạy bảo.
  Muốn lập một nền Ðạo lớn lao như Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ có khả năng truyền giáo đến thất ức niên mà không lập Pháp thì làm sao điều độ được một số Giáo Ðồ quá đông gồm gần toàn thể nhân loại. Bởi thế nên quyển Pháp Chánh Truyền nầy cần được tục bản mãi mãi kỳ này hết tới kỳ khác; để lấy đó làm căn bản cho tất cả Giáo Ðồ noi theo mà hành đạo hoặc giữ gìn cho trọn tư cách người Ðạo đến cùng không vi phạm Luật Ðạo và không sai đường lạc lối.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page