Pháp Chánh Truyền (NXB Hội Thánh 1972) - Nhiều Tác Giả, 63 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, May 20, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Nghĩ vì cơ Huyền vi Mầu nhiệm của Ðạo có Thiên Ðiều cũng như cơ Ðời có Luật Pháp chơn truyền để chến gự những dục vọng bất chánh mà ởcõi nào và đời nào cũng có, nếu không có gì chế ngự thì sự điều hòa tốt đẹp của cơ Tạo Hóa sắp đặt có thể mất đi mà chớ; nên khi mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, Ðức Chí Tôn đã lập ngay một PHÁP CHÁNH TRUYỀN và TÂN LUẬT để điều hành guồng máy Hành Chánh Ðạo, hầu bảo thủ chơn truyền và công bình Thiên Ðạo, kèm theo luật pháp còn có THÁNH NGÔN và GIÁO ÐIỀU dạy bảo.  Download Link
  eBook có trong tuyển tập DVD Cao Đài
  http://download.caodai.net/phapchanhtruyen.pdf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page