Pháp Lệnh Lưu Trữ Quốc Gia Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Nhiều Tác Giả, 186 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by quanh.bv, Oct 27, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tàil iệu lưu trữ quốc gia là tài liệu có giá trị về chính trị, kinh tế, quốc phòng,an ninh, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ được hình thành trong các thời kỳ lịch sử của dân tộc Việt Nam, trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân(sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) và các nhân vật lịch sử, tiêu biểu phục vụ việc nghiên cứu lịch sử, khoa học và hoạt động thực tiễn.
  Tài liệu lưu trữ quốc gia có thể coi là một di sản của dân tộc, nó có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cuốn sách này ra đời góp phần vào việc bảo vệ an toàn và sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ quốc gia, nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và mọi công dân đối với việc bảo vệ, quản lý và sử dụng tài liệu lưu trữ quốc gia...
  • Pháp Lệnh Lưu Trữ Quốc Gia Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  • NXB Chính Trị 2004
  • Nhiều Tác Giả
  • 186 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/15158
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 14, 2018

Share This Page