Pháp Lệnh Quảng Cáo Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Phạm Minh Thúy, 110 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Nov 13, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Pháp Lệnh Quảng Cáo Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  NXB Chính Trị Quốc Gia 2004
  Phạm Minh Thúy
  110 Trang
  I.Quy Định Chung Về Quảng Cáo
  1.Pháp lệnh quảng cáo năm 2001.
  2.Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13-3-2003 của Chính phủ.
  3.Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16-7-2003 của Bộ văn hoá-thông tin.
  4.Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 8-12-2005 của Bộ Văn hoá thông tin.
  5.Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12-01-2004 của Bộ Văn hoá thông tin- Bộ Y tế.
  6.Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07-7-2004 của Bộ Tài chí.
  7.Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 3-11-2004 của Bộ Văn hoá thông tin- Bộ y tế.
  8.Thông tư liên tịch số 03/2005/TTL/BVHTT-UBTDTT ngày 27-01-2005 của Bộ Văn hóa thông tin, Uỷ ban thể dục thể thao.
  9.Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12-5-2005 của Bộ Văn hoá thông tin.
  10.Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ngày 27-02-2006 của Chính phủ.
  11.Thông tư liên tịch số 10/2006/TTLT-BYT-BTM-BVHTT-UBDSGDTE ngày 25-8-2006của liên Bộ Văn hóa- thông tin- Bộ Y tế-Bộ thương mại-Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em.
  12.Quyết dịnh số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02-10-2006 cùa Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  II.Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hoạt Động Văn Hoá Thông Tin
  13.Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06-6-2006 của Chính phủ.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page