Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo Lịch Sử Văn Hóa Trong Cộng Đồng Các Dân Tộc Việt Nam

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by mhien0094, Mar 9, 2021.

 1. mhien0094

  mhien0094 Member

  [​IMG]
  Đường lối đổi mới của Đảng ta được khởi xướng và lãnh đạo đã đưa lại sự đổi mới thực sự trên bức tranh toàn cảnh của xã hội Việt Nam. Trên cơ sở đời sống kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên rõ rệt, đời sống đạo của đông đảo tín đồ, giáo dân, của giáo sĩ, tu sĩ cũng được đổi mới chưa từng có. Mặt khác, nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại Thế giới, đây vừa là cơ hội tốt cho nước ta hòa nhập với các nước tiên tiến và cũng là thách thức không nhỏ về một số phương diện xã hội. Thực tế đó đã đặt ra cho công tác tôn giáo nhiều vấn đề cần phải quan tâm để sao cho đáp ứng được thách thức ngày càng cao của giai đoạn cách mạng mới, nhất là công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Ngày 08/11/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo thay thế cho Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005.
  • Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo Lịch Sử Văn Hóa Trong Cộng Đồng Các Dân Tộc Việt Nam
  • NXB Lao Động 2012
  • Tăng Bình
  • 395 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=242045
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 9, 2021

Share This Page