Pháp Tu Của Phật Làm Chủ Sinh Già, Bệnh, Chết (NXB Tôn Giáo 2013) - Thích Thông Lạc, 181 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 27, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  1. Pháp tu của Phật (từ Tứ Chánh Cần đến Tứ Niệm Xứ)
  2. Thời khóa tu tập trong thời đức Phật
  3. (Trau dồi) Tứ Vô Lượng Tâm
  4. (Niệm Phật) Tứ Bất Hoại Tịnh

  eBook có trong tuyển tập DVD Thích Thông Lạc

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page