Phật Giáo Có Đường Lối Riêng (NXB Tôn Giáo 2010) - Thích Thông Lạc, 147 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 26, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Phật giáo là chân lý của loài người, nó có đường lối tu tập riêng hoàn toàn độc lập và thực tế trong cuộc sống; không theo, không pha trộn tôn giáo nào cho nên không có tôn giáo nào giống Phật giáo.
  Sách giảng rõ cách Đức Phật tu chứng đạo ngày xưa mà ngày nay những ai muốn chứng Đạo của Phật giáo thì phải theo tu học với người đã thật sự chứng đạo.

  eBook có trong tuyển tập DVD Thích Thông Lạc

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page