Phát Huy Dân Chủ, Tiếp Tục Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Của Nhân Dân, Do Nhân Dân

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Dec 1, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-12-1_16-32-31.png
  Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được đặt ra như một tất yếu khách quan.
  Đó là cách thức cơ bản nhất để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhât, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
  Để đạt được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, một trong những nhiệm vụ cơ bản là phải tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước, bảo đảm cho Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh, quản lý điều hành xã hội bằng pháp luật, có hiệu lực, hiệu quả, thực hành dân chủ, củng cố độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.
  • Phát Huy Dân Chủ, Tiếp Tục Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Của Nhân Dân, Do Nhân Dân, Vì Nhân Dân
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nguyễn Phú Trọng
  • 741 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4735
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page