Phát Huy Sức Mạnh Toàn Dân Tộc Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới - Tô Lâm, 1034 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by nhandang123, May 31, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-8-25_17-19-5.png
  Cuốn sách Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia) giới thiệu toàn văn các tham luận tại Hội thảo cùng tên do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức. Nội dung cuốn sách được bố cục gồm bốn phần: Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Phần thứ hai: Phát huy các nguồn lực bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Phần thứ ba: Vị trí, vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia. Phần thứ tư: Nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.
  • Phát Huy Sức Mạnh Toàn Dân Tộc Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới
  • NXB Chính Trị 2022
  • Tô Lâm
  • 1034 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/11b1QzguDcQs2Dduy7WVdkRTlHuicOzVK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 25, 2022

Share This Page