Phật Thuyết A-Di-Đà Kinh (NXB Nguyễn Duy Minh 1936) - Phạm Văn Ngưu, 68 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by quanh.bv, Jun 3, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-6_18-17-58.png
  Nguyên kinh Lăng Nghiêm một bộ mười quyển, nay tôi dịch ra đây là Thần Chú; tụng kinh cần phải hiểu nghĩa, có sự, lý, tánh, tướng, hữu, vô. Tưởng Tông không Tông. Tướng Tông thì phá không, không Tông thì phá hửu; Nếu như lầm ý kinh, nghĩa kinh thì phải bị kinh chuyển; nên công đức không tròn. Còn Thần Chú này là chơn ngôn bí mật, Phật thuyết chú ra các vị Bồ Tát còn không biết đặng thay, nên không cần hiểu nghĩa; hễ tín tâm chí thành mà thọ trì, thì có phước công đức tròn đủ. Lăng Nghiêm kinh quyển thứ 7 Phật nói: "Thọ trì thần chú này, muốn cầu sự chi tùy ý, muốn con trai có con trai muốn con gái có con gái"
  • Phật Thuyết A-Di-Đà Kinh
  • NXB Nguyễn Duy Minh 1936
  • Phạm Văn Ngưu
  • 68 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/14A-r5xK0dGb6KzDMqjCsrGRdL2jvU3SN
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 10, 2022

Share This Page