Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh (NXB Tôn Giáo 2012) - Mai Thọ Truyền, 171 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by nhandang123, Jul 10, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Đây là một trong ba bộ kinh căn bản của pháp môn Tịnh độ. Nhưng nếu kinh A Di Đà chủ trương việc niệm Phật, lấy cái "nghe" chuyên chú vào sáu chữ Di Đà để tập trung tư tưởng (định), kinh Quán Vô lượng thọ Phật lại chủ trương việc "quán tưởng", lấy cái "thấy" chuyên chú vào cảnh vật Thế giới Cực lạc, cũng để tập trung tư tưởng. Con người bị sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp xúc với sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) ám ảnh ngày đêm, nên cứ hướng ngoại, theo đuổi cảnh biến dịch bên ngoài mà quên hướng nội để thấy cảnh thường hằng hay vô lượng thọ (éternel) bên trong.
  • Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh
  • NXB Tôn Giáo 2012
  • Mai Thọ Truyền
  • 171 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/15E7B954FC0D5B5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Feb 9, 2019

Share This Page