Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Dệt May Của Việt Nam Trong Bối Cảnh Hội Nhập Quốc Tế - Nguyễn Thị Dung

Discussion in 'Công Nghệ Dệt May' started by quanh.bv, Aug 8, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Dệt may là một ngành công nghiệp quan trọng trong thời kì đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Đây là ngành cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho xã hội, giải quyết việc làm cho một lực lượng lớn lao động, đồng thời mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn từ xuất khẩu và đóng góp một nguồn thu đánh kể cho ngân sách nhà nước.
  Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức cơ bản về sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ dệt may ở một số quốc gian trên thế giới, thực trạng của công nghiệp hỗ trợ dệt may Việt Nam và những chính sách, định hướng chung của Nhà nước cho ngành công nghiệp dệt may, quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may.
  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận về phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may.
  Chương II: Thực trạng công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
  Chương III: Một số giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
  • Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Dệt May Của Việt Nam Trong Bối Cảnh Hội Nhập Quốc Tế
  • NXB Chính Trị 2013
  • Tác giả: Nguyễn Thị Dung Huệ
  • Số trang: 297
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...am-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te-72856.html
   

Share This Page