Phát Triển Công Nghiệp Ở Các Tỉnh, Thành Phố Lớn Của Việt Nam (NXB Tổng Hợp 2012) - Vĩnh Anh

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by mautuan, Jun 10, 2019.

 1. mautuan

  mautuan Member

  [​IMG]
  Toàn cầu hóa là xu thế phát triển khách quan, là đặc điểm nổi trội của hoạt động kinh tế quốc tế hiện nay. Nhận thức rõ xu thế và đặc điểm này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định “Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ kiến thức quản lý để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. (Nghị quyết số 07 NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế). Thực hiện chủ trương này, trong những năm qua, toàn ngành công nghiệp đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, tận dụng những cơ hội do hội nhập mang lại đạt được những thành tựu quan trọng. Sau một năm gia nhập WTO, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2007 toàn ngành đạt 574.047 tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2006, tỷ trọng công nghiệp trong GDP tiếp tục tăng, chiếm 32,7% (tỷ trọng này năm 2006 là 32,2%); tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước là 48,6 tỷ USD, tăng 21,9%, trong đó xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chiếm tỷ trọng 76,3% (năm 2006 là 76,1%).
  • Phát Triển Công Nghiệp Ở Các Tỉnh, Thành Phố Lớn Của Việt Nam
  • NXB Tổng Hợp 2012
  • Vĩnh Anh
  • 839 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  https://sachweb.com/ebookthuvien/thuvienkhoahoctonghop/Demluotdoc.aspx?idbook=762
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 10, 2019

Share This Page