Phát Triển Giáo Dục Đại Học Trong Nền Kinh Tế Thị Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Đặng Ứng Vận

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Cuốn sách có 3 chương: Chương I. Cơ sở lý luận phát triển giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường - - Chương II. Thực tiễn cải cách giáo dục đại học định hướng thị trường trên thế giới - - Chương III. Các giải pháp phát triển giáo dục đại học Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
  Vấn đề mối quan hệ cũng như sự tác động giữa giáo dục và nền kinh tế thị trường đã được rất nhiều công trình tập trung nghiên cứu và đề cập trong nhiều diễn đàn và hội thảo khoa học. Ở đây, chúng tôi chỉ tiếp cận vấn đề trên quan điểm của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự tác động của kinh tế thị trường đối với giáo dục được xem xét trên cơ sở của mối quan hệ giữa giáo dục với thị trường hàng hóa (mang hình thái vật chất); thị trường nhân tài; thị trường dịch vụ lao động và cả mối quan hệ giữa cơ chế giáo dục với cơ cấu kinh tế… Có thể hiểu, thị trường là nơi hoặc lĩnh vực trao đổi hàng hóa hoặc tiến hành mua bán. Còn thị trường giáo dục - nếu thừa nhận sự tồn tại của nó - thì phải được xét trên các lĩnh vực như: sự nghiệp giáo dục, nguồn lực giáo dục, sản phẩm của giáo dục và dịch vụ giáo dục cũng như cái gì là nơi có thể trao đổi, mua bán.
  • Phát Triển Giáo Dục Đại Học Trong Nền Kinh Tế Thị Trường
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
  • Đặng Ứng Vận
  • 198 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81159
  https://drive.google.com/file/d/1Tbyb4-gIM5FG7Gnw5Xd8KESH7C0uaBFM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 27, 2022

Share This Page