Phát Triển Hệ Thống Thông Tin Góc Nhìn Của Người Quản Lý - Ngô Trung Việt, 408 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Mar 16, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trọng tâm của giáo trình nhằm vào việc làm sáng tỏ các vấn đề chính yếu của quản lý và cách sử dụng hữu hiệu Công nghệ Thông tin trong thực tế hàng ngày của những ngời làm công tác quản lí. Do đó, những vấn đề có tính chất chi tiết kĩ thuật đã được loại bỏ bớt và nội dung chính của cuốn sách này đã xoay quanh các phương pháp luận suy nghĩ, các quan niệm và cách quản lí mới có sử dụng kĩ thuật hiện đại. Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:
  Giới thiệu chung: Tổng quan ngắn gọn về tình hình phát triển công nghệ thông tin trên thế giới và ứng dụng của nó
  Phần 1: Nền tảng tổ chức của hệ thông tin
  Phần 2: Nền tảng kĩ thuật của hệ thông tin
  Phần 3: Xây dựng hệ thông tin
  Phụ lục A: Phương pháp phân tích thiết kế cấu trúc
  Phụ lục B: Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất ( UML)...
  Với nội dung được lựa chọn như vậy, hy vọng rằng cuốn sách có thể đem đến cho bạn đọc những thông tin bổ ích và những hướng dẫn bước đầu về việc phát triển các hệ thống thông tin phục vụ quản lí.
  • Phát Triển Hệ Thống Thông Tin Góc Nhìn Của Người Quản Lý
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001
  • Ngô Trung Việt
  • 408 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://www.thuvienbinhthuan.com.vn/sachdientu/2397-1.swf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jun 26, 2019

Share This Page