Phát Triển Năng Lực Nghiên Cứu Khoa Học Cho Đội Ngũ Giáo Viên - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Sep 13, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-13_21-5-38.png
  Giáo viên là một trong những nhân tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo. Nghị quyết số 29–NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lí” là một trong 9 nhiệm vụ và giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
  Được sự tài trợ của Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia thông qua đề tài mã số VI 2.3 – 2013.15, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Đồng Tháp đã biên soạn cuốn sách chuyên khảo: Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên – Những vấn đề lí luận và thực tiễn.
  Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:
  Chương I: Khái quát về khoa học và nghiên cứu khoa học giáo dục
  Chương II: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và các giai đoạn tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học giáo dục
  Chương III: Hệ thống năng lực nghiên cứu khoa học của người giáo viên
  Chương IV: Thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giáo viên vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  Chương V: Đề xuất định hướng giải pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên
  • Phát Triển Năng Lực Nghiên Cứu Khoa Học Cho Đội Ngũ Giáo Viên - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Giáo Dục 2017
  • Nguyễn Văn Đệ, Phan Trọng Nam
  • 200 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-36137.html
  https://drive.google.com/file/d/1PNduDbv-NKvuHYNZifIsasXtQ_VBkdFP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page