Phát Triển Nguồn Cán Bộ Dân Tộc Thiểu Số Ở Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc Nước Ta Hiện Nay

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Cuốn sách là một nghiên cứu mang tính lý luận và thực tiễn về vấn đề phát triển nguồn nhân lực cán bộ dân tộc thiểu số , từng bước xây dựng và hoàn thiện được đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và thực trạng công tác phát triển nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, tác giả đã nêu phương hướng và hệ giải pháp nhằm phát triển nguồn cán bộ này một cách vững mạnh...
  • Phát Triển Nguồn Cán Bộ Dân Tộc Thiểu Số Ở Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc Nước Ta Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2010
  • Lô Quốc Toản
  • 240 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73414
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 14, 2021

Share This Page