Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Gắn Với Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 - Hoàng Thị Thắm

Discussion in 'Quản Lý Nhân Sự' started by nhandang123, Jun 6, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-9-22_15-59-44.png
  Theo Tổng cục Thống kê, Dân số Việt Nam năm 2018 là 94,66 triệu người, trong đó dân số nông thôn là 60,79 triệu người, chiếm 64,8%. Dân số Việt Nam đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng, tức số người trong tuổi lao động cao. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 55,1 triệu người, dân số trong độ tuổi lao động là 48,4 triệu người. Theo kết quả điều tra năm 2016 của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên, không có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 84%. Như vậy, số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, kể cả sơ cấp nghề cũng chỉ chiếm 16%. Trong đó có trình độ cao đẳng và đại học trở lên là 8,7%. Trình độ sơ cấp nghề và trung cấp chiếm 5,3%. Như vậy, nếu tính số người từ 15 tuổi trở lên, lực lượng lao động có trình độ cao đẳng và đại học trở lên chỉ có gần 5 triệu người (4,79 triệu); trong đó số người trong tuổi lao động cũng chỉ có hơn 4 triệu người (4,2 triệu người). Tương tự như vậy tính trong số người từ 15 tuổi trở lên có trình độ sơ cấp nghề và trung cấp có khoảng gần 3 triệu người (2,92 triệu người); số người trong tuổi lao động là 2,56 triệu người (Tổng cục Thống kê, Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2018).
  • Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Gắn Với Cách Mạng Công Nghiệp 4.0
  • NXB Lao Động 2021
  • Hoàng Thị Thắm
  • 232 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://119.15.169.64:5552/pages/opac/wpid-detailbib-id-72120.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 22, 2021

Share This Page