Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp Ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Nov 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-11-24_14-33-32.png
  Cuốn sách gồm tập hợp các bài tham luận tại Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế do Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đồng tổ chức vào ngày 24-8-2012. Cuốn sách được chia thành 3 phần:
  - Phần 1: đề cập những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về phát triển nguồn nhân lực; và những vấn đề lý luận chung như: cách tiếp cận nghiên cứu nguồn nhân lực, từ lý luận đến thực tiễn phát triển nguồn nhân lực…
  - Phần 2: tập trung giới thiệu những kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số ngành trong nước (như dầu khí, ngân hàng…) và của một số nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.
  - Phần 3: tập trung phân tích thực trạng, những bất cập, thách thức và đề xuất các giải pháp… của phát triển nguồn nhân lực nói chung của nước ta hiện nay, nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng trong các doanh nghiệp nhà nước; vấn đề đào tạo theo nhu cầu của các doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quan hệ lao động; chất lượng giáo dục đại học; đổi mới cơ chế tài chính và chuyên môn cho việc dạy và học ở bậc đại học; đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển nguồn nhân lực trong một số ngành như du lịch, đối ngoại, tài chính - ngân hàng,…
  • Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp Ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Và Hội Nhập Quốc Tế
  • NXB Chính Trị 2012
  • Vũ Văn Phúc, Nguyễn Duy Hùng
  • 493 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8698
  https://drive.google.com/file/d/1QoqxYQS6V6VFoR6gzg74j-KL5NkHHbw0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 24, 2023

Share This Page