Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Quan Hệ Với Tái Cơ Cấu Kinh Tế, Hội Nhập Quốc Tế - Hồ Bá Thâm

Discussion in 'Quản Lý Nhân Sự' started by quanh.bv, Feb 14, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đất nước ta đang đứng trước bước ngoặt (nhất là Đối với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0) có nhiều cơ hội và lâm thách thức, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và Nhân dân cần phải vượt lên chính mình. Đó là đổi mới, cải cách, tái cơ cầu nên kinh tế, đối mới mô hình tăng trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từ đó tiếp tục đưa sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới lên một tầm cao mới, thắng lợi mới.
  Quá trình đó có nhiều vấn đề lý luận và thực tiền đã và đang đặt ra cần thảo luận, tổng kết nhằm làm cơ sở khoa học thực chứng cho các quyết sách của các cấp. Vấn đề phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng, thích ứng với nhu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng và cải cách tái cơ cấu kinh tế, đối mới mô hình tăng trưởng... là một vấn để như thế. Đó là vấn để chứa đựng trong đó mối tương quan biện chúng, tạo nên mâu thuẫn sống động của chúng.
  • Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Quan Hệ Với Tái Cơ Cấu Kinh Tế Hội Nhập Quốc Tế Và Phát Triển Bền Vững Hiện Nay (Với Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh)
  • NXB Tổng Hợp 2017
  • Tác giả: Hồ Bá Thâm
  • Số trang: 514
  • Kiểu file: PDF SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/phattriennguonnhanluc_id2587/phattriennguonnhanluc_id2587.aspx
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page