Phát Triển Và Quản Lý Kinh Tế Dịch Vụ (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2000) - Bùi Tiến Quý, 274 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by bhanh8, Sep 26, 2014.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phát Triển Và Quản Lý Kinh Tế Dịch Vụ
  NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2000
  Bùi Tiến Quý
  274 Trang
  Trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế nói chung, lĩnh vực kinh tế dịch vụ nói riêng, Nhà nước ta đã sử dụng tổng hợp các công cụ quản lý, đặc biệt là công cụ pháp luật. Những doanh nghiệp hoạt động dịch vụ của các thành phần kinh tế cần nắm nội dung quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
  1. Lý luận cơ bản về dịch vụ
  2. Bản chất kinh tế - xã hội của dịch vụ công cộng và việc tổ chức cung ứng
  3. Nhữn định chế pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh tế dịch vụ
  4. Khái quát về sự phát triển kinh tế dịch vụ ở Việt Nam
  5. Kinh tế dịch vụ ở một số quốc gia và xu hướng phát triển
  6. Quan hệ quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ
  7. Tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page