Phát Triển Văn Hóa Và Con Người Việt Nam Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2010) - Hoàng Anh

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Jul 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn Phát triển văn hóa và con người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh của đồng tác giả: Hoàng Anh, Nguyễn Huy Bắc, Phạm Văn Thủy đã tập hợp bài viết của các nhà khoa học về phát triển văn hóa và con người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người. Trong đó, các nhà khoa học cho rằng, con người là vấn đề cốt lõi trong triết lý phát triển của Hồ Chí Minh. Đó là triết lý vì mục tiêu nâng cao giá trị của con người: “Điều vĩ đại của nhà tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện tập trung ở triết lý phát triển vì con người. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển” Các tác giả nêu lên những nguyên lý, phương pháp, hình thức giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo dục gắn liền với chính trị - xã hội; học đi đôi với hành, lý luận liên hệ với thực tiễn; phối hợp nhà trường - gia đình và xã hội; giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời.
  • Phát Triển Văn Hóa Và Con Người Việt Nam Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2010
  • Hoàng Anh, Nguyễn Huy Bắc, Phạm Văn Thủy
  • 203 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6459
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page