Phát Triển Văn Hóa Với Tư Cách Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội (NXB Chính Trị 2014) - Trần Thị Minh

Discussion in 'Xã Hội Học' started by rr2Ar12, Jan 24, 2021.

 1. rr2Ar12

  rr2Ar12 New Member

  upload_2022-4-2_18-39-7.png
  Cuốn sách tập trung nghiên cứu, làm rõ nội dung phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội; khẳng định tính đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển văn hóa. Đồng thời, cuốn sách phân tích thực trạng cũng như những vấn đề đặt ra, phương hướng và giải pháp trong việc phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: - Chương I: Một số vấn đề lý luận về phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội; - Chương II: Thực trạng phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay; - Chương III: Phương hướng và giải pháp phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội ở Việt Nam hiện nay.
  • Phát Triển Văn Hóa Với Tư Cách Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội
  • NXB Chính Trị 2014
  • Trần Thị Minh
  • 234 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/ebook-59162.html
  https://drive.google.com/file/d/1IZp4rEGKx8aGY_uwkGIi6Qh8Om2z1i7_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 2, 2022

Share This Page