Phê Bình Nho Giáo Trần Trọng Kim (NXB Mai Lĩnh 1940) - Ngô Tất Tố, 80 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Dec 19, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-12-19_22-29-11.png
  "Nho giáo" ra đời đã gần mười năm, bây giờ vô cố tôi đem nó ra phê bình, không khỏi có người cho là một việc quá muộn nếu không ngờ là việc tư hiềm.
  Thưa không! Bây giờ phê bình sách ấy mới vừa, để chậm một vài năm nữa, cố nhiên sẽ bị chậm quá, nhưng nếu nói sớm một vài năm trước, cũng là sớm quá.
  Tuy "Nho giáo" có nhiều chỗ sai lầm, nhưng mà những chỗ sai lầm ấy phần nhiều ở cuốn thứ nhất. Từ cuốn thứ hai trở đi, hầu hết dịch theo sách Tàu không bị sai lầm mấy nỗi. Nếu đem công mà trừ với tội, thì nó vẫn là có công với nền văn học nước nhà. Có lẽ thứ sách ghi lại học thuật tư tưởng đời cổ của mình ngoài này cũng khó mà mong có bộ thứ hai.
  Thật thế, ngày nay các ông Tây học phần nhiều chán ghét Nho giáo, không chịu để ý đến nó. Còn phái Hán học, ngoài ông Phan Khôi, thì có ông Huỳnh Thúc Kháng may đủ tư cách làm được sách ấy. Nhưng vì cớ gì chưa rõ, cả hai ông này hình như để cho cái học của mình theo mình xuống cõi trăm năm, đến nay vẫn chưa ai đả động đến việc làm sách vở. Như thế, còn ai là người soạn lại sách "Nho giáo" nữa?
  Vì thế chúng ta cần phải coi trọng bộ "Nho giáo" hiện đương có này, không nên vì những chỗ sai lầm mà ruồng bỏ tất cả toàn thể của nó.
  • Phê Bình Nho Giáo Trần Trọng Kim
  • NXB Mai Lĩnh 1940
  • Ngô Tất Tố
  • 80 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/9820CC6FE901436
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page