Phê Phán Các Quan Điểm Sai Trái, Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Cương Lĩnh, Đường Lối Của Đảng Cộng Sản

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 23, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-23_22-16-38.png
  Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô lần lượt sụp đổ, chủ nghĩa xã hội hiện thực tạm thời lâm vào thoái trào, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã không ngừng xuyên tạc, công kích nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam.
  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách của Hội đồng Lý luận Trung ương gồm 24 bài viết của các học giả, các nhà khoa học, từ lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam với những luận cứ sắc bén, phê phán mạnh mẽ các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Phê Phán Các Quan Điểm Sai Trái Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Cương Lĩnh Đường Lối Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • Nhiều Tác Giả
  • NXB Chính Trị 2015
  • 446 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5479
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page