Phê Phán Quan Điểm Sai Trái Thông Qua Giảng Dạy Kinh Tế Chính Trị Ở Các Trường Đại Học Trên Địa Bàn

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Nov 16, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-16_10-25-51.png
  Hệ thống các tư tưởng, quan điểm và những nguyên lý của chủ nghĩa Mác ngày càng được thừa nhận rộng rãi, trở thành kim chỉ nam và là vũ khí lý luận sắc bén cho hành động cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
  Phê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy kinh tế chính trị ở các trường đại học là hoạt động có vai trò quan trọng trong phát triển tư duy lý luận, tư duy chính trị, tư duy phản biện và bản lĩnh chính trị cho sinh viên khi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đang diễn ra ngày càng quyết liệt.
  Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, phân tích thực trạng và đề xuất yêu cầu, giải pháp tăng cường phê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy kinh tế chính trị ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nay
  • Phê Phán Quan Điểm Sai Trái Thông Qua Giảng Dạy Kinh Tế Chính Trị Ở Các Trường Đại Học Trên Địa Bàn Hà Nội Hiện Nay
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2019
  • Bùi Văn Huấn
  • 178 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5660
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page