Phi Long Diễn Nghĩa Cuốn 2 (NXB Tín Đức Thư Xã 1951) - Trương Minh Chánh, 226 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by thinganbui, May 23, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2022-12-30_11-29-52.png
  Lúc ấy thiên hạ đương coi thấy vậy, nào trống phách đờn kèn chi đều bỏ chạy. Ai nấy đều rùng rùng chạy ra kiếm coi người nào bắn. Kế đó người la ó lên rằng: "Cha chả ! Không xong! có một người uống rượu say, mặt đỏ, cỡi ngựa va mà bắng đấy !" Nói rồi liền hô lớn rằng: "Bắt nó ! Bắt nó ! " Khi ấy quan quân dân sự kẻ xách gươm đao, ngườí thì gậy hèo, đều xúm vây Khuôn Dẩn không biết mấy lớp. Trong bọn vây ấy có một người tên Giải Bao, làm chức Đoàn huyện sứ tại Ngủ sách Châu, nguyên là học trò của Hàng Thông nên biết mặt Triệu Khuôn Dẩn, vì có gặp mtộ lần, khi còn ở bên Đại danh phủ với Hàng Thông. Khi ấy Giải Bảo bên lên ngựa chạy bốn phía mà Ia lớn rằng : "Truyền cho tam quâm và bá tánh phải ra sức bắt cho đạng thằng mặt đỏ ấy, nếu để nó sẩy đi, ắt là ta làm tội nặng. Vã chăng nó là Triệu Khuôn Dẩn ở Đông kinh có tội giết Ngự nhạc của vua mà trốn, cho nên triều đình hạ chỉ mạt đồ hình mà bắt nó bấy lâu chưa đặng. Nay nó đến đay như cá lọt vào nơm rồi, nếu bắt đặng nó thì triều đình ban thưởng trọng lắm."
  • Phi Long Diễn Nghĩa Cuốn 2
  • NXB Tín Đức Thư Xã 1951
  • Trương Minh Chánh
  • 226 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1jUodTQprfRWEnap-Njn99sL0fYXNcseK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 30, 2022

Share This Page