Phổ Cập Kiến Thức Áp Dụng Khoa Học Công Nghệ Làm Kinh Tế Hộ Gia Đình Cho Nông Dân Các Miền Tập 1

Discussion in 'Sinh Thái Nông Nghiệp' started by quanh.bv, Dec 21, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh tế hộ gia đình là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Kể từ khi được thừa nhận là đơn vị kinh tế tự chủ (năm 1988), sự phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực cả về quy mô, tốc độ và cơ cấu. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã đứng vững được trong nền kinh tế thị trường, có tác động lớn đến sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của địa phương cũng như cả nước. Tuy vậy, dưới góc nhìn phát triển bền vững, sự phát triển của kinh tế hộ vẫn còn nhiều hạn chế.
  • Phổ Cập Kiến Thức Áp Dụng Khoa Học Công Nghệ Làm Kinh Tế Hộ Gia Đình Cho Nông Dân Các Miền Tập 1 - Quản Lý Kinh Tế Hộ Gia Đình
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Số trang: 51
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://115.78.133.167:81/handle/11744.38/2660
   

Share This Page