Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Tập 1 - Nguyễn Bá Dương

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 15, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-15_22-49-9.png
  “Diễn biến hòa bình” đã và đang trở thành nguy cơ trực tiếp đe dọa sinh mệnh của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, sự “tồn, vong” của nhiều quốc gia dân tộc tiến bộ trên thế giới.
  Hiện nay, lợi dụng những khó khăn của đất nước, các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh “diễn biến hoà bình” với nhiều âm mưu, thủ đoạn, hình thức mới rất tinh vi, thâm độc và xảo quyệt nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Đồng thời thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, với hi vọng xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng
  Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản bộ sách Phòng, chống “diễn biến hoà bình” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gồm 6 tập do Thiếu tướng, PGS.TS.NGND. Nguyễn Bá Dương làm tổng chủ biên, nhằm góp phần nhận diện đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.
  Tập 1 với tiêu đề Phòng, chống “diễn biến hòa bình” - những vấn đề lý luận và thực tiễn tập trung phân tích, làm rõ quá trình hình thành, quan niệm, bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tác hại của chiến lược “diễn biến hoà bình”; khẳng định rõ ý chí quyết tâm, kết quả đấu tranh phòng, chống, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chỉ rõ những hạn chế, bất cập và những vấn đề đặt ra đối với cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở Việt nam trong bối cảnh hiện nay
  • Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Tập 1-Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình-Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Quân Đội 2018
  • Nguyễn Bá Dương
  • 233 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6511
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page