Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Tập 2 - Nguyễn Bá Dương

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 15, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-15_22-20-4.png
  Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam, các thế lực thù địch đấy mạnh “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó kinh tế là mũi tiến công quan trọng để vừa mưu lợi, vừa kìm hãm, phá hoại nền kinh tế, từng bước chi phối, lũng đoạn nền kinh tế, từng bước chuyển hóa nền kinh tế nước ta theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.
  Tập 2 với tiêu đề Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế tập trung phân tích, làm rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tác hại của “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực kinh tế; nêu rõ quan niệm, mục đích, chủ thể, lực lượng, đối tượng, nội dung, phương thức, điều kiện bảo đảm phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế; qua đó xác định yêu cầu, giải pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam trong tình hình mới.
  Nội dung Tập 2 gồm ba chương:
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam.
  Chương 2: Thực tiễn phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam.
  Chương 3: Yêu cầu và giải pháp phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam trong tình hình mới.
  • Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Tập 2-Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trên Lĩnh Vực Kinh Tế
  • NXB Quân Đội 2018
  • Nguyễn Bá Dương
  • 207 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6516
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page