Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Tập 3 - Nguyễn Bá Dương

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 15, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-15_22-41-41.png
  Thực hiện “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, các thế lực thù địch đã và đang sử dụng những âm mưu, thủ đoạn thâm độc, vừa tinh vi, vừa trắng trợn để phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nước ta; lấy “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng làm mũi nhọn để tiến công xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng.
  Tập 3 với tiêu đề Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; từ đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu để chủ động phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân trong mọi tình huống.
  Nội dung Tập 3 gồm ba chương:
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam.
  Chương 2: Thực tiễn phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam.
  Chương 3: Yêu cầu và giải pháp phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam trong tình hình mới.
  • Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Tập 3-Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Trên Lĩnh Vực Chính Trị Tư Tưởng
  • NXB Quân Đội 2018
  • Nguyễn Bá Dương
  • 223 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6512
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page